Browse Twitter Public Accounts with twpublic.com

Master Inspector's Twitter Account

Master Inspector's Last Tweets

  • İman gönüldedir. Hiç bir yere sığmayan Allah bir müminin gönlüne sığıyorsa. O zaman gönül sahibini incitmemek gerek.
  • Marifet ette kemikte olaydı bu bedene can mı gerekirdi.
  • Aman Ya Rabbi demek dua dır. Yaradan Allah'tan aman dilemektir. ''Aman Allahım ''
  • Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya !!
  • İnsanlara bağlanmak yerine, insanların sahibene bağlanmak en akıllı insanın işidir.

Master Inspector's Twitter Friends

Master Inspector's Twitter Followers