Browse Twitter Public Accounts with twpublic.com

Murat Önderman's Twitter Account

Murat Önderman's Last Tweets

  • Sosyal inşacı görüşün Tr'de tıpta veya hekimler arasında temsili (diğerlerinin arasında ve minik bir köşede bile olsa) hiç mi yok? Öyle gibi görünüyor. Demek ki gerek görülmemiş. Vaziyet net. Bu son cümleyi çok tuttum.
  • RT @muratonderman: Masum insanlar var. Çok sayıda var hem de. Ama bu henüz üşütmemiş olmak gibi bir şey. Bir bağışıklık değil.
  • RT @muratonderman: Yargıtay Hukuk Genel Kurulunda onaylandığı için önemi daha da artan bir karar. Empati kavramı hukukileşiyor mu? Kararla…
  • RT @muratonderman: Utanca en literate kesimlerde bile yüksek bir değer atfediliyor. Bu biraz da onun ahlaki bir yaşantı olma potansiyeliyle…
  • Birinci ligdeki ülkelerde anonim ilişkiler ona uygun biçimselci bir sosyal kontrolle düzenlenir (hukuk ve biçimsel/evrenselci bir ahlak). Tr bunu başaramadı. Sanırım da olmayacak. Kültür özerk çünkü.

Murat Önderman's Twitter Friends

Murat Önderman's Twitter Followers