Browse Twitter Public Accounts with twpublic.com

Murat Önderman's Twitter Account

Murat Önderman's Last Tweets

  • @asaf_abdullah Madımak'ta da böyle oldu. Tamamen önlenebilir (istense) bir olaydı. Koca bir kentin ortasındaydı ve bu olaydan kamu yönetimi adına zerre kadar ders çıkartılmadığı bugün bir kez daha kanıtlandı.
  • Bir devlet ve kamu görevlisi mantığıyla işlerini yürütmüyorlar, toplumun içinden geldikleri kesiminin sosyal ve kültürel değerlerini gözeten üniforma giymiş insanlar bunlar. Toplumun devlete uzanan kolları. Bir kol öbür kola "dağılın, yoksa gereğini yaparız" diyemiyor işte.
  • Görevlilerin yanında böyle şeyler yapılabiliyorsa görevlilerin benim yanımda böyle şeyleri nasıl yapabiliyorlar diye utanmamalarındandır ve utanmamalarının sebebi de böyle şeyleri yapanlarla aynı zihniyeti paylaşmaları yani kendi sosyal normlarını hukuk normlarına öncelemeleridr
  • Yapayalnız ülkede işler profesyonel mesleklerin yüzlerce hatta binlerce yılda oluşmuş gereklerine göre değil, işin gereklerine göre yürütülüyor. Yasadan, kuraldan, anayasadan, mesleki ilkeden daha önemli işin kuralsız düzeninin somut gerekleri. Bunu da hissediyorlar.
  • Ortak kültürel ve sosyal normlarının olduğunu, sözü geçen normların hukuk normlarına öncelikli olduğunun ortak bir kanaat olduğunu da biliyorlar. Bildiklerini de biliyorlar yani ve bundan cesaret alıyorlar.

Murat Önderman's Twitter Friends

Murat Önderman's Twitter Followers